FinExpert.e15.cz

Dostali jste vysoké odstupné? Jak dostat solidární daň zpět?

Dozvíte se, kdy lze obdržet odvedenou solidární daň zpátky.

Pokud obdržíte jako zaměstnanec při ukončení pracovního poměru odstupné, tak můžete v daném měsíci odvést ze své mzdy solidární daň, přestože jinak máte pouze mírně nadprůměrnou mzdu. Kdy lze obdržet odvedenou solidární daň zpět? 

V letošním roce se odvádí 7% solidární daň v měsíci, ve kterém je hrubá mzda vyšší než 108 024 Kč. Zatímco 15% daň z příjmu fyzických osob se počítá ze superhrubé mzdy, tak solidární daň se odvádí pouze z rozdílu mezi skutečnou hrubou mzdou a právě částkou 108 024 Kč. Superhrubou mzdu tvoří hrubá mzda zvýšená o povinné pojistné placené zaměstnavatelem (25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění). 

Vyděláváme | Zákony | Práce | Odstupné

Co je dobré vědět o odstupném v deseti bodech?

Kdy vzniká nárok na odstupné a jak je vysoké?

Odvod solidární daně pouze v některém měsíci

V praxi dochází k situaci, že zaměstnanec odvede solidární daň pouze v některém měsíci, např. z důvodu obdržení odstupného nebo se jedná o mimořádný příjmový měsíc, přitom však roční hrubá mzda zaměstnance za rok 2016 nepřekročí 1 296 288 Kč a solidární daň se za rok 2016 platit nemusí. Odvedená solidární daň během roku se následně obdrží zpět po provedeném ročním zúčtování daně nebo po podaném daňovém přiznání. 

O provedení ročního zúčtování daně mohou svého zaměstnavatele požádat pouze zaměstnanci, kteří budou mít hrubou roční mzdu za rok 2016 do 1 296 288 Kč. Při vyšší roční mzdě je nutné podat daňové přiznání.

Zaměstnanci mající pouze příjmy ze závislé činnosti nad limit, ale nevyplňují přehled o příjmech a výdajích pro místně příslušnou OSSZ (Okresní správu sociálního zabezpečení) a příslušnou zdravotní pojišťovnu. Záležitosti spojené s odvodem povinného pojistného za ně vyřídil zaměstnavatel. 

Praktický příklad

Paní Nováková má v měsících leden až listopad 2016 hrubou mzdu ve výši 40 000 Kč. Pracovní poměr bude ukončen k poslednímu listopadu. V prosinci v listopadové výplatě obdrží paní Nováková nejenom hrubou mzdu ve výši 40 000 Kč, ale i tříměsíční odstupné. V prosinci 2016 bude paní Nováková v evidenci na úřadu práce. Paní Nováková si za rok 2016 sama podá daňové přiznání. V daňovém přiznání uplatní paní Nováková pouze základní daňovou slevu na poplatníka. Jak vysoký daňový přeplatek paní Nováková obdrží

a) Daň z příjmu za leden až říjen 2016

Za měsíce leden až říjen 2016 je paní Veselé jejím zaměstnavatelem z její mzdy odvedena zálohová daň ve výši 5 970 Kč. Daň se počítá se superhrubé mzdy 53 600 Kč (40 000 Kč x 1,34). Po odečtení slevy na poplatníka činí záloha na dani z příjmu 5 970 Kč (53 600 Kč x 15 % - 2 070 Kč). Za měsíce leden až říjen je na dani z příjmu odvedeno 59 700 Kč (5 970 Kč x 10 měsíců). 

b) Daň z příjmu za listopad 2016

  • Základ daně pro výpočet daně z příjmu za listopadovou výplatu je 173 600 Kč (40 000 Kč x 1,34) + (3 x 40 000 Kč). 
  • Daň z příjmu fyzických osob je 23 970 Kč (173 600 Kč x 15 %) - 2 070 Kč). 
  • Solidární daň je 3 638 Kč (160 000 Kč - 108 024 Kč) x 7 %).
  • Celkem odvedená záloha na dani z příjmu za listopad je 27 608 Kč (23 970 Kč + 3 638 Kč). 

c) Celková odvedená daň během roku 2016

Během roku 2016 zaplatila paní Veselá na dani z příjmu celkem 87 308 Kč (59 700 Kč + 27 608 Kč). 

d) Výpočet daňové povinnosti za celý rok 2016

  • Základ daně za celý rok 2016 činí u paní Veselé 709 600 Kč (53 600 Kč x 10 měsíců) + (173 600 Kč). Protože je roční hrubá mzda nižší než 1 296 288 Kč, tak za celý rok nevzniká povinnost platit solidární daň. 
  • Daň z příjmu fyzických osob za celý rok činí 81 600 Kč (709 600 Kč x 15 % - sleva na poplatníka 24 840 Kč). 
  • Na zálohách na dani z příjmu bylo zaplaceno 87 308 Kč. Protože byla na zálohách zaplaceno více než činí daňová povinnost za celý rok 2016, tak paní Veselá obdrží daňovou vratku ve výši 5 708 Kč. 
  • Daňová vratka ve výši 5 708 Kč je součtem solidární daně ve výši 3 638 Kč a měsíční slevy na poplatníka ve výši 2 070 Kč, protože během roku uplatnila paní Veselá slevu na poplatníka ve výši 22 770 Kč (11 měsíců x 2 070 Kč) a v daňovém přiznání za rok 2016 se uplatní sleva na poplatníka v plném rozsahu 24 840 Kč. 
Další článek


 

 


Další články

Pět věcí, které vás překvapí při startu podnikání

Pět věcí, které vás překvapí při startu podnikání

Najednou nemůžete počítat s žádnou pracovní dobou...

Právě teď  |  Štarková Petra  |  4

Air Bank: Pozor na lyžích a žádnej alkohol. Aneb nepodceňujte cestoví pojištění

Air Bank: Pozor na lyžích a žádnej alkohol. Aneb nepodceňujte cestoví pojištění

Včera  |  Pospíšil Aleš  |  1
Spoření pro děti: Jak a kolik?

Spoření pro děti: Jak a kolik?

Jak a kolik spořit dětem, abychom jim v budoucnu finančně ulehčili start do samostatného života.

Včera  |  Cibulka Michal  |  7

Pozor na zapomenuté kreditní karty

Pozor na zapomenuté kreditní karty

Včera  |  Ondráčková Kamila  |  1
5 důvodů, proč máme nízké platy a mzdy

5 důvodů, proč máme nízké platy a mzdy

Kupní síla průměrné mzdy v Česku je na úrovni 59 procent unijního průměru.

Včera  |  Lazarevič Arsen  |  9

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená