FinExpert.e15.cz

Dlouhodobá nemocenská a podpora v nezaměstnanosti

Na náhradu mzdy vzniká nárok pouze za dobu pracovního poměru.

Na nemocenskou lze nastoupit i v sedmidenní ochranné lhůtě po skončení zaměstnání. Jak je to v takovém případě s registrací na úřadu práce a jak se podpora v nezaměstnanosti vypočítává? Nemocenská, kterou vyplácí místně příslušná OSSZ, však náleží až od 15. kalendářních dne pracovní neschopnosti. V prvních 14 dnech náleží náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel. Na náhradu mzdy však vzniká nárok pouze za dobu trvání pracovního poměru. 

Vyděláváme | Zákony | Práce | NN | Podpora v nezaměstnanosti | Nezaměstnanost

Podpora v nezaměstnanosti 2016

V jakém případě dostaneme podporu v nezaměstnanosti, nebo naopak nedostaneme?

Praktický příklad

Paní Novákové skončil pracovní poměr 31. července 2016. Dne 3. srpna nastoupí paní Nováková na nemocenskou. Protože paní Nováková nastoupí na nemocenskou v sedmidenní ochranné lhůtě po skončení zaměstnání, tak bude od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti nemocenskou pobírat. Na náhradu mzdy však paní Novákové nárok nevznikne. 

Jestliže vám skončí pracovní poměr a prozatím nemáte novou práci, měli byste se co nejdříve registrovat na úřadu práce. Pokud však v ochranné lhůtě nejdříve nastoupíte na nemocenskou, potom se nemůžete registrovat na úřadu práce. Registrace je možná až po skončení nemocenské

Kalkulačky | FinExpert.cz

Kalkulačka: Nemocenská v roce 2016

Kdy vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti? 

Aby vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, tak je nutné získat dobu pojištění v rozsahu alespoň 12 kalendářních měsíců v posledních dvou letech. Když není získána potřebná doba pojištění, potom nelze pobírat podporu v nezaměstnanosti. Do potřebné doby pojištění se jako náhradní doba pojištění počítá i podpora v nezaměstnanosti čerpaná po skončení zaměstnání v ochranné lhůtě.

Lidé mladší 50 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti maximálně v rozsahu 5 měsíců, lidé ve věku 50 let až 55 let potom maximálně po dobu 8 měsíců a občané starší 55 let mohou pobírat podporu v nezaměstnanosti maximálně 11 měsíců

Delší nemocenská než jeden rok = minimální podpora

Nemocenskou je možné čerpat dle zákona o nemocenském pojištění až 380 kalendářních dní. Při nástupu na nemocenskou v ochranné lhůtě, kdy se pobírá nemocenská po celou podpůrčí dobu v rozsahu 380 dní, a registraci na úřadu práce až po této době, se však podpora v nezaměstnanosti počítá z průměrné mzdy, i když před dlouhodobou nemocenskou trval pracovní poměr několik let.

V roce 2016 činí minimální podpora v nezaměstnanosti v prvních dvou měsících 0,15násobek průměrné mzdy za I. až III. čtvrtletí roku 2015 (tj. z částky 25 903 Kč), 0,12násobek průměrné mzdy další dva měsíce a následující měsíce 0,11násobek průměrné mzdy. V roce 2016 je to 3 886 Kč první dva měsíce, 3 109 Kč další dva měsíce a 2 850 Kč další měsíce.

Podpora v nezaměstnanosti se totiž v takovém případě počítá z náhradní doby pojištění, kterou je čerpání nemocenské v ohranné lhůtě a nikoliv z průměrného výdělku z posledního zaměstnání. 

Kdy se počítá podpora z posledního zaměstnání? 

Pokud však pracovní poměr trval několik let a následně se čerpá v ochranné lhůtě nemocenská po dobu např. čtyř měsíců, potom se podpora v nezaměstnanosti počítá z posledního zaměstnání. Důvodem je skutečnost, že pro získání potřebných 12 kalendářních měsíců v posledních dvou letech není potřeba započítat náhradní dobu pojištění. Podpora v nezaměstnanosti je v takovém případě vyšší. 

Praktický příklad 

Paní Šťastná (39 let) pracovala pro zaměstnavatele XY od 1. 6. 2012 do 9. 11. 2015. Dne 12. 11. 2015 nastoupila na nemocenskou, kterou bude pobírat až do 22. 11. 2016. Paní Šťastná se registruje na úřadu práce po skončení nemocenské až 23. 11. 2016.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti bude mít, protože získá potřebnou dobu pojištění. Jelikož však dobu pojištění získá až se započítáním náhradní doby pojištění formou nemocenské v ochranné lhůtě po skončení pracovního poměru, bude mít paní Šťastná nárok po dobu 5 měsíců pouze na minimální podporu v nezaměstnanosti.

Další článek


 

 


Další články

Daňové přiznání podejte do 3. dubna, pozor na povinnost podat elektronicky

Daňové přiznání podejte do 3. dubna, pozor na povinnost podat elektronicky

Před 3 hodinami  |  Pospíšil Aleš
Pět vět, které pohřbí vaše šance u pracovního pohovoru

Pět vět, které pohřbí vaše šance u pracovního pohovoru

Co byste při pracovním pohovoru opravdu neměli říkat?

Před 3 hodinami  |  web Investiční  |  1

Každý desátý na neschopence je zkontrolován

Každý desátý na neschopence je zkontrolován

Před 5 hodinami  |  Ondráčková Kamila
Pojištění nemovitosti. U některých pojišťoven stačí základ, u jiných ne

Pojištění nemovitosti. U některých pojišťoven stačí základ, u jiných ne

K typickým zimním rizikům patří popraskané potrubí či poškození střechy.

Před 14 hodinami  |  Kýjonka Martin

Kolik vyděláte ve srovnání s ostatními?

Kolik vyděláte ve srovnání s ostatními?

Včera  |  FinExpert.cz

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená