FinExpert.e15.cz

Dávají peníze zdarma, nebo lžou

Jedna společnost nabízí vyřízení úvěru, který nemusíte splácet. Peníze dostanete zadarmo. Co je za tím skryto?

Na našem fóru se objevila zmínka o společnosti RAIF MONEY GROUP s.r.o., která inzeruje možnost úvěrů zdarma. Podstata celé transakce má spočívat v tom, že osoba, která potřebuje půjčit určitou finanční částku, si vezme úvěr v přibližně tří až čtyřnásobné výši, než sama potřebuje.

Určitou malou část z přiděleného úvěru si ponechá a zbytek odevzdá společnosti RAIF MONEY GROUP s.r.o. Společnost RAIF MONEY GROUP s.r.o. zároveň zajistí pro dlužníka přidělení úvěru u třetí osoby.

Následně má být uzavřena dohoda mezi dlužníkem a společností RAIF MONEY GROUP s.r.o. spočívající v tom, že společnost RAIF MONEY GROUP s.r.o. tento úvěr za dlužníka ve 48 měsíčních splátkách uhradí. Na konci tak v ideálním případě celý úvěr zaplatí RAIF MONEY GROUP s.r.o. a dlužník nemusí onu částku, kterou si zpočátku ponechal, vracet.

Peníze zadarmo se mohou těžce prodražit

Už na první pohled je jasné, že zde něco nehraje. Jen stěží lze očekávat, že se dnes najde dobrodinec, který jen tak rozdává peníze. Ve fóru je zřejmě nastíněna i podstata, na níž je celý systém založen.

Vezmete si půjčku, k jejímuž splácení se zaváže RAIF MONEY GROUP s.r.o. Několik měsíců bude splátky bez problémů hradit, vždyť dostane více jak 50 % úvěrové částky od dlužníka. Pak může dojít ve společnosti např. ke špatné investici a společnost se dostane do platební neschopnosti, jejímž následkem je podání návrhu na konkurs. Platební neschopnost znamená i neschopnost dostát svým závazků vůči dlužníkům. Ovšem, v pozici dlužníka vůči věřiteli, jenž úvěr poskytl, není RAIF MONEY GROUP s.r.o., ale právě vy jako dlužník. A věřitele nezajímá nějaká dohoda mezi vámi a RAIF MONEY GROUP s.r.o., pro věřitele jste dlužníkem vy a po vás bude žádat plnění dluhu.

Zde může být schován další článek nekalého řetězce – uzavírané smlouvy o půjčce mezi dlužníkem (tedy vámi) a věřitelem mohou mít nestandardní podmínky spočívající např. v různých poplatcích (např. za změnu účtu, z něhož jsou hrazeny úvěrové splátky), může tam být vysoký úrok a další.

V konečném důsledku se může stát, že místo úvěru ve výši 30 000 Kč splácíte úvěr ve výši 100 000 Kč, který je navíc zatížen vysokými úroky a poplatky. Pomyslná RPSN stoupá do výše několika set procent…

Na právo moc nespoléhejte

Pokud tato společnost chce konat svoji činnost ve výše naznačeném duchu, pak je docela možné, že inklinuje ke spáchání trestného činu podvodu, jenž lze definovat jako uvedení někoho v omyl za účelem vlastního prospěchu. Ovšem musí se prokázat úmysl někoho uvést v omyl.

Prokázat úmysl uvedení v omyl však bude možné jen stěží, neboť mezi dlužníkem (tedy vámi) a RAIF MONEY GROUP s.r.o. je uzavírána dohoda, kde vy na jednu stranu dáváte RAIF MONEY GROUP s.r.o. podstatnou část z úvěru, na druhou stranu se protistrana zavazuje celý tento Váš dluh uhradit. To, že k jeho úhradě v konečné fázi nemohlo dojít, neboť společnost se dostala do platební neschopnosti, nebylo možné v době transakce předpokládat a proto jste nebyl uveden v omyl.

Prokázat spáchání trestného činu bude velmi těžké. Občanskoprávní cestou bude rovněž velmi  obtížné dosáhnout uspokojení, neboť RAIF MONEY GROUP je společnost s ručením omezením, se základním kapitálem v minimální výši 200 000 Kč. Lze se spolehnout na to, že tato částka bude schopná pokrýt všechny závazky společnosti?

Pro úvěr jděte raději k finančním institucím

Společnost RAIF MONEY GROUP s.r.o. je redakci FinExpert.cz naprosto neznámá. Netvrdíme, že výše uvedené je pravdou, jedná se pouze o naše úvahy, které jsou důsledkem dedukce z informací uvedených v inzerátu a, bohužel, i naší zkušenosti z dlouholetého monitoringu finanční oblasti.

Při pohledu do obchodního rejstříku zjistíte, že společnost existuje od poloviny minulého roku a jejím předmětem podnikání je v drtivé většině zprostředkování všeho druhu. Výše popsaný systém může být pouze prostředkem k nutné akumulaci peněz, která obratem přinese rychlé a výnosné zhodnocení, z něhož bude váš úvěr plně uhrazen. Společnost se tak dostane rychle a efektivně k finančním prostředkům, které by sama pomocí úvěru nezískala a může naplňovat své podnikatelské plány. Jaké podnikatelské plány to jsou, to z ničeho nevyplývá. Pokud neexistují, pak se společnost bezdůvodně snaží naakumulovat peníze. A nedávná historie nabízí desítky případů, kdy neslavně skončily společnosti, do nichž běžní střadatelé vložily své, mnohdy i celoživotní úspory.

Proto, pokud potřebujete půjčit finanční prostředky, zvolte raději některou ze standardních možností. Nejen zde je obezřetnost na prvním místě. Konečně, jde o vaše peníze.

Další článek


 

celkem 188 komentářů

Nejnovější komentáře

Máte všichni vy poškození pravdu , tak už přestaňte ...
očko
23. 2. 2015, 11:46
Výsledek vyhledávání Vyhledávání fyzické osoby Fran...
www.cee.cz
12. 11. 2012, 13:50
Pani Sobotkova ozvěte se mi na meil semerakova.g@sez...
Semeráková
14. 6. 2012, 17:35
Pani Svobodová ozvěte se mi na meil semerakova.g@sez...
Semeráková
14. 6. 2012, 17:33
Hledám stejně poškozené, které pan Vassiov něčím nap...
Sobotková
7. 6. 2012, 12:12

Další články

Máte děti? Využijte slev

Máte děti? Využijte slev

Pokud si vyjede čtyřčlenná rodinka na výlet, nemalé výdaje dá už na počátku cesty...

Právě teď  |  Rybová Romana

Ženy musí pracovat 14,5 měsíců, aby svými platy dohnaly muže

Ženy musí pracovat 14,5 měsíců, aby svými platy dohnaly muže

Včera  |  Rybová Romana
E-shopy se se zavedením povinnosti EET vyrovnaly poměrně dobře

E-shopy se se zavedením povinnosti EET vyrovnaly poměrně dobře

Včera  |  Ondráčková Kamila
6 tipů, jak zvládnout daňové přiznání na poslední chvíli

6 tipů, jak zvládnout daňové přiznání na poslední chvíli

Řada podnikatelů vyplňuje přiznání ve stresu. Jak se vyvarovat chyb?

Včera  |  Kleinová Andrea

Nájem a daně v příkladech aneb Jak vyplnit „přiznání“

Nájem a daně v příkladech aneb Jak vyplnit „přiznání“

Týká se vás i příloha číslo dvě daňového přiznání.

Včera  |  Gola Petr

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Práce na dohodu | Daňové přiznání | Daně | Aktuálně | Vyděláváme

Vrácení daně z dohod o provedení práce je jednodušší

Pro vrácení srážkové daně je nutno podat daňové přiznání více