FinExpert.e15.cz

Daňové přílohy za rok 2015

K daňovému přiznání musíme přiložit nejméně jednu daňovou přílohu. Skutečný počet daňových příloh záleží na struktuře příjmů.

Údaje uváděné v daňovém přiznání je potřeba doložit příslušnou daňovou přílohou. Každý, kdo podává daňové přiznání za rok 2015 musí podat minimálně jednu daňovou přílohu. Skutečný počet daňových příloh záleží na struktuře příjmů za rok 2015 a množství uplatněných daňových slev a odpočtů. V praxi není ničím výjimečným i deset daňových příloh. Podívejme se na vybrané nejčastější daňové přílohy. 

Příloha č. 1

Všichni občané mající během roku 2015 příjmy ze samostatné výdělečné činnosti dle § 7 zákona o dani z příjmu, ať už z hlavní nebo vedlejší samostatné výdělečné činnosti, musí vyplnit přílohu číslo jedna, kde je v postupných krocích vypočítán základ daně ze samostatné výdělečné činnosti. Vypočtený dílčí základ daně ze samostatné výdělečné činnosti se následně uvádí v řádku číslo 37 daňového přiznání. 

Příloha č. 2

Občané mající příjmy z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu nebo ostatních příjmů dle § 10 zákona o dani z příjmu musí vyplnit přílohu číslo dvě daňového přiznání. Mezi ostatní příjmy patří např. příjmy z prodeje nemovitosti nebo cenných papírů při nedodržení časového testu nebo částka uplatněných daňových odpočtů v minulých deseti letech při předčasném zrušení smlouvy o životním pojištění nebo penzijním připojištění. Výdaje u příjmů dle § 10 zákona o dani z příjmu nemohou být vyšší než příjmy. Dílčí základ daně dle § 9 se uvádí v řádku č. 39 a dílčí základ daně dle § 10 se uvádí v řádku č. 40. 

Pojistné přiznání

Od roku 2016 byl II. důchodový pilíř zrušen. OSVČ, které byly v roce 2015 účastny v II. pilíři, však musí ještě za rok 2015 podat spolu s daňovým přiznáním i pojistné přiznání. Vypočtené pojistné do II. pilíře za rok 2015 musí tedy OSVČ ještě doplatit. Za rok 2016 již OSVČ pojistné přiznání podávat nebudou a na povinném sociálním pojištění budou všechny OSVČ odvádět stejně, tedy 29,2 % z vyměřovacího základu. 

Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2015

Všichni zaměstnanci podávající za rok 2015 daňové přiznání, ať už dobrovolně nebo z důvodu, že mají povinnost si sami daňové přiznání podat (např. kvůli příjmu z pronájmu nebo přívydělku ze samostatné výdělečné činnosti) musí k daňovému přiznání přiložit "Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2015" od všech zaměstnavatelů, u kterých během roku 2015 pracovali.

V praxi mohou někteří zaměstnanci přikládat třeba i tři potvrzení. Souhrnné údaje z příslušných potvrzení se následně uvádějí v řádcích č. 31 až č. 35 daňového přiznání. Při práci pro dva a více zaměstnavatelů je nutné do příslušných řádků uvést součty za obě práce.  

Doklady pro uplatnění daňových slev

Pouze základní sleva na poplatníka, která je pro všechny daňové poplatníky stejná a činí za rok 2015 částku 24 840 Kč, se nemusí nijak dokládat. Nárok na ostatní daňové slevy je potřeba doložit. Např. čerpání slevy na manželku s vlastními příjmy do 68 tisíc Kč za rok 2015 ve výši 24 840 Kč je nutné doložit čestným prohlášením.

Slevu za umístění dítěte ve školce, tzv. školkovné, je nutné doložit písemným potvrzením od školky, za rok 2015 je možné uplatnit slevu maximálně ve výši 9 200 Kč na každé dítě. Školkovné může uplatnit pouze jeden z rodičů, proto by na písemném potvrzení od školky mělo být uvedeno pro koho je vydáváno.

Daňové zvýhodnění může čerpat pouze jeden z rodičů, proto je vhodné k uplatnění daňového zvýhodnění na děti doložit i čestné prohlášení druhého z rodičů, že daňové zvýhodnění za rok 2015 neuplatňoval. Slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti nemohou uplatnit OSVČ stanovující výdaje paušálem. 

Dokladování daňových odpočtů

Základ daně snižují při splnění zákonných podmínek daňové odpočty. V praxi se jedná zejména o odpočet úroků z úvěru na řešení vlastní bytové potřeby, odpočet zaplacených příspěvků na životním pojištění, odpočet zaplacených příspěvků na penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření.

Všechny tyto odpočty je nutné doložit příslušným potvrzením od banky, pojišťovny nebo penzijní společnosti. V prvním roce je nutné doložit i příslušnou smlouvu. Mimo výše uvedené daňovou povinnost snižují dále členské příspěvky zaplacené odborové organizaci, dary, úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, i tyto daňové odpočty je nutné doložit, např. u darů dokladem, ze kterého bude zřejmé, kdo byl obdarován, za jakým účelem a v jaké částce. 

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Kristepane, co to je VYDOKLADOVÁNÍ? Další svévoln...
Jirka
15. 2. 2016, 10:35

Další články

Ženy žijí déle, ale na důchod si spoří méně než muži

Ženy žijí déle, ale na důchod si spoří méně než muži

Před 3 hodinami  |  Ondráčková Kamila
Každý pátý třicátník žije s rodiči. Mamahotel zapadá do jeho životního stylu

Každý pátý třicátník žije s rodiči. Mamahotel zapadá do jeho životního stylu

Před 3 hodinami  |  Ondráčková Kamila  |  1
Tipy: Jak ušetřit stovky litrů v koupelně?

Tipy: Jak ušetřit stovky litrů v koupelně?

Podívejte se, jak jednoduše šetřit vodou a snížit si tak své výdaje.

Před 6 hodinami  |  Poncarová Jana  |  12

Převod auta: od června nastane změna

Převod auta: od června nastane změna

Před 6 hodinami  |  Rybová Romana  |  1
Zálohové výživné bylo schváleno vládou. Co to pro nás znamená?

Zálohové výživné bylo schváleno vládou. Co to pro nás znamená?

Zálohové výživné vládě předložila ministryně Michaela Marksová.

Před 16 hodinami  |  Rybová Romana  |  2

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Daňové přiznání | Školkovné | Sleva na dani | Daně | Vyděláváme

Kdy vzniká zaměstnancům daňový přeplatek? Zde jsou nejčastější případy

Čas na podání daňového přiznání máte v roce 2017 do pondělí 3. dubna. více