FinExpert.e15.cz

ČSOB odpovídá na otázky čtenářů

Na stránkách našeho magazínu mají čtenáři možnost položit otázku představitelům finančních institucí. Na zajímavé otázky tentokrát odpověděla ČSOB. Dočkají se klienti zlevnění služeb? Dojde v tomto roce k vylepšení internetového bankovnictví?

Otázek čtenářů bylo tenktokrát velmi mnoho. Vybrali jsme z nich 18 nejzajímavějších, na které odpověděl Pavel Hejzlar, manažer vnější komunikace v ČSOB. Odpovědi jsou věcné a zajímavé, ale pokud s některou z nich nesouhlasíte, můžete vyjádřit svůj názor do diskuze pod článkem.

 

[?] Základem každé banky je personál, zaměstnanci by měli být usměvaví, pracovití a hlavně vstřícní a ochotní poradit - v ČSOB je to však jinak. Vždy čekám minimálně 15 minut a to jen proto, že tam nikdo není, stolů a PC je tam mnoho, ale pracují obyčejně jen 1-2 zaměstnanci na klientských pracovištích. Navíc o vstřícnosti nemůže být ani řeč, spíše naopak, vždy si připadám, že je tam obtěžuji. Proč tomu tak je?

Plně s vámi souhlasím, a proto mne opravdu mrzí, že máte takovou zkušenost s naší pobočkou. Rád jsem váš poznatek přeposlal ředitelce této pobočky k zamyšlení.

[?] Historie transakcí u služby Internetbanking 24 je pouze 30 dní. Nechápu, proč to není víc. Výstupy (výpisy, potvrzení transakce atd.) by mohly být i v jiném formátu - např. PDF, HTML. Textový formát je totiž zbytečně nepřehledný.

Připravujeme změnu v délce dostupné historie a to pravděpodobně na 45 dnů. Tato úprava by se měla uskutečnit v průběhu 1. pololetí letošního roku. V případě elektronických výpisů zasílaných v rámci služby ČSOB Info 24 připravujeme rozšíření jejich formátů, a to na soubory pro MS Excel a formát PDF. U potvrzujících e-mailů nepřipravujeme žádné změny formátů, protože naprosté většině klientů vyhovuje stávající formát. Například historii si již dnes může klient z aplikace ČSOB Internetbanking 24 uložit jak ve formátu TXT, tak i v souboru, který je určen pro MS Excel.

[?] Rád bych se zeptal, jak daleko je integrace bývalé IPB a ČSOB a jaká má být cílová podoba. Vlastním podnikatelský účet u bývalé IPB (nyní Poštovní spořitelna) a osobní účet u ČSOB. Bohužel, oba celky se tváří jako naprosto oddělené. Používám u jedné (původní ČSOB) Linku 24, u druhé (bývalá IPB) Phone 24; u jedné Mobil 24 u druhé nic, protože její produkt údajně stále není připraven pro klienty Eurotelu. Je to dost neutěšený stav, čekal bych spíše úplnou integraci. Stejně odděleně se chovají i pobočky.

Integrace byla dokončena již začátkem roku 2002. Poštovní spořitelna je samostatnou obchodní značkou se specifickou distribuční sítí, vlastní obchodní strategií i produktovou nabídkou. Klienti však mohou převádět své účty se zachováním jejich čísla z Poštovní spořitelny do ČSOB a naopak.

[?] Uvažujete o zrušení týdenního limitu při placení kartou? Mám mezinárodní platebku a velmi mě mrzí, že v zahraničí po přepočtení na tamní měnu (většinou euro) nemůžu platit nic dražšího. Nemluvím o tom, že si v Česku nemůžu na kartu koupit ani např. lepší televizi. V tomto případě musím na přepážku a vybrat peníze tam. Uznávám limit na výběr, to je ještě pochopitelné. Podotýkám, že podle mých informací jste jedna z mála bank, která toto omezení na placení kartou má.

O zrušení limitu k platební kartě neuvažujeme. Nesouhlasím s názorem, že ČSOB je jednou z mála bank, která má limity u platebních karet. V nedávné době např. Česká spořitelna, která bezhotovostní transakce povolovala až do výše zůstatku na účtu, z bezpečnostních důvodů zaváděla tyto limity. Je nutno si uvědomit, že limit karty pomáhá chránit finanční prostředky majitele účtu (ke kterému je karta vydána) a při autorizovaných transakcích je prakticky nepřekročitelný. Ve vašem případě spíše vidím problém v nevhodně nastavené výši limitu, proto doporučuji požádat pobočku, která Vám vede účet, o změnu tohoto limitu. Pro stanovení výše limitu se bere v úvahu průměrný zůstatek na účtu.

[?] V současné době mají všichni klienti používající ČSOB Homebanking možnost používat elektronický podpis (včetně šifrování) při komunikaci s bankou. Přesto není možné použít e-mail k žádným úkonům, které nejsou součástí aplikace Homebanking. Například při delším pobytu v zahraničí to je však jediný způsob, jak s bankou efektivně komunikovat a vyřídit záležitosti vyžadující podpis klienta. Plánuje ČSOB podporu elektronického podpisu v blízké budoucnosti?

Ano, plánujeme. V současné době analyzujeme možnost využití elektronického podpisu i mimo kanály přímého bankovnictví, a to právě z Vámi uvedených důvodů.

[?] V ČSOB mám aktivovanou službu Internet 24 (a ostatní doplňkové služby Linka 24, Mobil 24). Proč je stále nepřístupná možnost zřizování a rušení trvalých příkazů a jsem odkazován na operátora Linky 24? Tím je tato služba degradována, neboť pouhé zadávání příkazů k platbám je jednodušší a rychlejší přes mobil.

Zřizování i rušení trvalých příkazů a také jejich změny je možné provádět i prostřednictvím ČSOB Internetbanking 24. Některé trvalé příkazy však obsahují specifické zadání frekvence, a proto jde touto cestou obsluhovat jen zcela standardní trvalé příkazy. V současné době upravujeme aplikaci tak, aby bylo možné pracovat i s těmito příkazy.

[?] Rád bych se zeptal, jak to vypadá s Internetbankingem u Poštovní spořitelny. Myslím ovládání účtu přes obyčejný prohlížeč, bez nutnosti instalovat software. Plánuje se zavedení?

[!] Internetbanking pro Poštovní spořitelnu se připravuje a klientům by měl být k dispozici koncem 1. čtvrtletí tohoto roku.

[?] Klientem vaší banky jsem už 12 let. Využívám ČSOB Homebanking 24. Měsíčně za tuto službu platím 60 Kč + poplatky za výběry z bankomatu, další účetní položky a poplatek za vedení účtu. Měsíčně věnuji vaší bance přes 150 Kč. Není to trochu moc? Kdy zlevní poplatky za bankovní služby?

[!] Obecně úroveň poplatků za základní bankovní služby je v ČR vyšší než např. v zemích EU. Tato skutečnost je způsobena stále nižší mírou využívání finančních produktů klienty v ČR v porovnání s vyspělými zeměmi. Vývoj bankovního trhu ukazuje, že i v tomto směru se jim přibližujeme a lze tedy očekávat v nejbližších letech snížení bankovní poplatků u základních operací.

[?] Proč vybíráte tak vysoký poplatek za zrušení účtu, když zahraniční banka, která vás vlastní, poskytuje službu ve své zemi bezplatně.

[!] Sazebník ČSOB je tvořen nezávisle na jejím majoritním vlastníkovi, protože na bankovní trhu v ČR jsou zcela jiné podmínky než v Belgii. Pokud KBC nemá poplatek za zrušení účtu, potom si náklady spojené s touto operací kompenzuje v jiných poplatcích. Obecně platí uvedené v odpovědi na předchozí dotaz.

[?] Dozvěděl jsem se, že připravujete samostatný produkt "Pojištění proti krádeži motorového vozidla". Tuto informaci jsem se dozvěděl někdy v průběhu 11/2003 s tím, že by produkt byl někdy po novém roce k dispozici a stále nic. Jste nám schopen sdělit nějaký reálný termín uvedení na trh.

[!] Obrátil jsem se na naši sesterskou společnost ČSOB Pojišťovnu a zjistili jsem, že v rámci připravovaných nových pojistných produktů pro pojištění vozidel počítají s možností připojištění odcizení vozidla k tzv. "povinnému ručení". Tento produkt by měl být uveden na trh v druhé polovině roku 2004.

[?] Citibank mi nabídla zřízení běžného účtu zdarma, bez poplatků za vedení, platební kartu zdarma a bez poplatků, po čase i mezinárodní platební kartu bez poplatků. Internet a Telefon banka taky bez poplatků k tomuto účtu. Je to velice lukrativní nabídka, za kterou chce CB jen to, aby na ten účet pravidelně chodila má výplata. Nenabídnete něco podobného?

[!] Nevím, jaké konto přesně CB nabídla, každopádně naše nabídky balíčků jsou naprosto transparentní co se týká ceny. Např. měsíční paušál pouze ve výši 50 Kč u ČSOB Osobního konta Plus zahrnuje všechny podstatné služby, tj. vedení běžného účtu, měsíční výpisy a jejich zasílání poštou, vydání a vedení mezinárodní elektronické čipové platební karty, zřízení a vedení povoleného přečerpání k běžnému účtu a zejména všechny služby elektronického bankovnictví (Linka 24, Mobil 24 a Internetbanking 24) zdarma! Přičemž není stanoven žádný minimální limit prostředků, které musí klientovi pravidelně chodit na účet.

[?] Není jasné, proč operátorka při volání na Linku24 ve 22.00 hod. sdělí, že mi nemůže říci, jak mám nastavený trvalý příkaz, protože se v 17.00 hod. uzavřelo účetnictví. Doporučuji proto přejmenování Linky 24 na „Linku 8–17“. Pouze v této době služba funguje tak, jak je deklarováno.

[!] Informace o účtech a údaje k transakcím, jejichž provádění ČSOB Linka 24 umožňuje, mají klientští poradci k dispozici během celé její provozní doby. Tedy v rozsahu celých 24 hodin denně. V případě trvalých příkazů k úhradě může nastat jen ta situace, kdy klient požaduje změnu nebo zrušení existujícího trvalého příkazu v den, na který připadá jeho aktuální splatnost. Takový úkon skutečně nelze provést, ale i tehdy by měly být informace o trvalém příkazu dostupné. Pokud tomu tak není, tak se jedná o nestandardní situaci, kterou je třeba řešit. Abychom mohli váš problém prošetřit, potřebujeme vás identifikovat jako uživatele Linky 24, znát datum, kdy mělo k problému při volání dojít a číslo účtu, ke kterému je zmíněný trvalý příkaz veden. Toto samozřejmě nejsou informace, které je možno komunikovat touto formou e-mailové korespondence. Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste pro předání požadavku na prošetření zmíněného problému zavolal na ČSOB Linku 24 (800 110 808).

[?] Zajímalo by mě, zda při přechodu ze Studentského konta ČSOB na Osobní konto Plus se zachováním čísla účtu budu muset rušit některou ze služeb z balíčku Studentského konta, například službu Phonebanking nebo se produkty z balíčku ruší automaticky uzavřením smlouvy k novému balíčku.

[!] Službu Phonebanking si můžete ponechat. Bohužel po přechodu na ČSOB Osobní konto Plus budete platit měsíční poplatek za užívání této služby 20 Kč měsíčně. Avšak vzhledem k tomu, že v nabídce Osobního konta Plus je užívání služeb Linka 24, Mobil 24 a Internetbanking 24 s SMS klíčem zcela zdarma, bude pro Vás výhodnější zrušit Phonebanking a zůstatek na svém účtu ověřovat např. voláním na Linku 24, přes internet nebo mobil.

[?] Chtěl bych se zeptat, kdy umožníte plné fungování alternativních prohlížečů internetu (např. Mozilla) pro své internetové bankovnictví.

[!] O podpoře ostatních internetových prohlížečů uvažujeme, ale dosud nejsme rozhodnuti ji realizovat a to zejména z ekonomických důvodů. Naprostá většina klientů banky používá MS Internet Explorer.

[?] Budete vylepšovat internetové stránky? Přijdou mi pomalé a trochu složité na navigaci.

[!] Dovolím si nesouhlasit. Web ČSOB získal cenu čtenářů v soutěži Best Web 2003. Velice si toho vážíme. Přesto i v této oblasti pokračuje kontinuální vývoj a v letošním roce nabídneme návštěvníkům našeho webu další nové funkcionality.

[?] Bude někdy k dispozici srozumitelný ceník za úkony (např. co je to 6 Kč za účetní transakci?). Nebylo by lepší psát 6 Kč za konkrétní úkon?

[!] V Sazebníku ČSOB jednotlivé položky vždy popisují o jaký úkon se jedná, samozřejmě se v některých případech může jednat o poněkud méně srozumitelný bankovní jazyk. Asi máte na mysli poplatky uvedené v Sazebníku v části „Tuzemský korunový platební styk“, kde popis „za účetní položku“ znamená zaúčtování platebního příkazu (debet) nebo zaúčtování příchozí platby na účet (kredit).

[?] Proč není možné nechat si zrušit zasílání výpisů z účtu (a zlevnit tak náklady na vedení účtu), když využívám Internetbanking a vše mám na internetu.

[!] Papírový výpis slouží klientům jako oficiální doklad o stavu jejich účtu, nicméně možnost zvolit si pouze elektronický výpis z účtu analyzujeme a do budoucna klientům chceme nabídnout.

[?] Plánujete v brzké době nějaké změny a rozšíření internetových služeb a jaké změny by to měly být?

[!] Plánujeme a některé jsou již v realizační fázi. Nejviditelnější změnou bude nová tvář aplikace, která usnadní některé operace a doufáme, že i zpříjemní její používání. V letošním roce přineseme i nové služby. Vývoj realizujeme na základě připomínek našich klientů. Proto věříme, že bude uživateli přijat velice pozitivně.


Co na odpovědi představitelů ČSOB říkáte? Jaké máte s touto finanční institucí zkušenosti? Vyjádřete svůj názor v diskuzi!

Další článek


 

Související články


celkem 27 komentářů

Nejnovější komentáře

pane Hejzlare - nejak se ten internetbanking u PS ne...
KarelM
22. 4. 2004, 08:26
cenzura?
Marek Makarov
17. 2. 2004, 10:44
Re: trápny Internet ....
Jiri Ceska
16. 2. 2004, 07:57
proto
noname
15. 2. 2004, 15:10
Re: trápny Internet banking
Pejvl
15. 2. 2004, 13:38

Další články

Banka Creditas (fórum)

Banka Creditas (fórum)

Včera  |  Fórum FinExpert.cz
Česká pošta zase zdražila. Vnitrostátní balíčky o 10 Kč, zahraniční o pět

Česká pošta zase zdražila. Vnitrostátní balíčky o 10 Kč, zahraniční o pět

Včera  |  Pospíšil Aleš
Finanční chyby čtyřicátníků: 7 tref do černého

Finanční chyby čtyřicátníků: 7 tref do černého

Jaké finanční chyby dělají (nejen) čtyřicátníci?

Včera  |  web Investiční  |  7

Není školka jako školka – kam s dítětem po skončení rodičovské?

Není školka jako školka – kam s dítětem po skončení rodičovské?

Rodiče často volí veřejné mateřské školy kvůli jejich příznivým cenám

Včera  |  Skálová Jana

Nabyli jste loni nemovitost? Do konce ledna nezapomeňte podat přiznání

Nabyli jste loni nemovitost? Do konce ledna nezapomeňte podat přiznání

Lhůta pro podání přiznání letos vychází na úterý 31. ledna 2017.

18.  1.  2017  |  Pospíšil Aleš

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Finanční úřad | Koupě bytu | Prodej bytu | Nemovitosti | Daně | Platíme | Bydlíme

Nabyli jste loni nemovitost? Do konce ledna nezapomeňte podat přiznání

Lhůta pro podání přiznání letos vychází na úterý 31. ledna 2017. více