FinExpert.e15.cz

Co je dobré vědět o příspěvku na péči v devíti bodech?

Při posouzení nároku se hodnotí několik důležitých kritérií.

Příspěvek na péči pobírá rok od roku více lidí a stoupají tak i celkové státní výdaje na ně. Ty za loňský rok činily cca  20,4 miliard korun. 

Ke konci roku 2014 pobíralo příspěvek na péči 331 tisíc lidí. V praxi jsou vypláceny 4 druhy příspěvku na péči v závislosti na konkrétním zdravotním stavu. Při posouzení se hodnotí několik důležitých kritérií vlastní samostatné schopnosti zvládat každodenní úkony, např. stravování, komunikace, hygiena. 

Rodinný rozpočet | Zákony | Práce

Co potřebujete vědět o podpoře v nezaměstnanosti

Kdo pobírá podporu v minimální výši? Jak je vysoká v roce 2015?

1) Kde se o příspěvek na péči žádá? 

O příspěvek na péči se žádá na místně příslušném úřadu práce. Na základě podané žádosti následně posoudí zdravotní stav posudkový lékař příslušné OSSZ. Kritéria pro přiznání jsou odlišná od důvodů pro přiznání invalidního důchodu. Ne všichni invalidní důchodci tedy mají nárok na příspěvek na péči. 

2) Kdo příspěvek pobírá? 

Příspěvek na péči je určen osobě, která potřebuje pomoc jiné osoby. Slouží tedy k úhradě této cizí péče. Příspěvek nedostává přímo pečující osoba nebo příslušná instituce (např. zdravotní zařízení). Peníze pečující osobě vyplácí příjemce příspěvku na péči. Příspěvek může náležet i dítěti staršího jednoho roku, není potřeba dosáhnout věku 18 let.  

3) Jak je vysoký?

Základní výše příspěvku na péči se pohybuje u dětí do 18 let od  3 000 Kč po 12 000 Kč měsíčně v závislosti na přiznaném stupni závislosti, v I. stupni (lehká závislost) náleží 3 000 Kč, v II. stupni (středně těžká závislost) 6 000 Kč, ve III. stupni (těžká závislost) 9 000 Kč a ve IV. stupni (úplná závislost) potom 12 000 Kč. U občanů starších 18 let se pohybuje od 800 Kč po 12 000 Kč měsíčně, v I. stupni činí 800 Kč, v II. stupni 4 000 Kč, ve III. stupni 8 000 Kč a ve IV. stupni 12 000 Kč. 

4) Kdy může být zvýšen? 

Základní výše příspěvku může být zvýšena o  2 000 Kč, pokud jsou splněny zákonné podmínky. Např. u zdravotně postižených dětí předškolního věku ve III. nebo IV. stupni závislosti. 

5) Lze se proti rozhodnutí úřadu práce odvolat? 

Celé řízení ve věci příspěvku na péči je složitější, probíhá i šetření na místě příslušným státním pracovníkem. Toto šetření je následně zohledněno při hodnocení stupně závislosti. Když není žádosti o příspěvek na péči vyhověno, tak je možné si podat v zákonné lhůtě odvolání. Písemné odůvodněné odvolání se podává proti rozhodnutí příslušného úřadu práce, o odvolání následně rozhoduje MPSV. 

6) Jak je to s placením zdravotního pojištění? 

V praxi pečují zpravidla o závislou osobu rodinní příslušníci. Velmi často je složité skloubit práci a péči o závislou osobu a péče o závislou osobu se stává celodenní náplní. Stejně tak příjemci příspěvku na péči nemohou zpravidla pracovat. Všichni občané s trvalým pobytem v ČR však musí platit zdravotní pojištění. Za osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III nebo IV, platí zdravotní pojištění stát. Současně platí zdravotní pojištění stát za osoby pečující o tyto osoby a osoby pečující o osoby mladší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I. 

7) Jak se hodnotí doba péče pro důchod? 

Některé pečující osoby nemají z důvodu péče o závislou osobu vlastní příjem ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti. Přestože tedy není z příjmu odváděno důchodové pojištění, tak je doba péče o závislou osobu hodnocena pro důchodové účely. Péče o závislou osobu se počítá jako náhradní doba pojištění do doby pojištění nutné k přiznání státního starobního důchodu i do doby pojištění ovlivňující výši státního důchodu. Náhradní doba pojištění získaná formou péči o závislou osobu se započítává v plném rozsahu. Jako náhradní doba pojištění se počítá péče o bezmocnou osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I nebo péče o bezmocnou osobu jakéhokoliv věku, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II, III nebo IV, jestliže spolu žijí v domácnosti. Podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu.  

8) Co když má pečující osoba nízkou mzdu během péče? 

Z důvodu péče o závislou osobu mají někteří pečující občané nízký příjem, neboť pracují např. na zkrácený úvazek, neboť z důvodu péče o závislou osobu mají pouze omezený čas na práci. Při souběhu péče o bezmocnou osobu a nízkého příjmu je možné si vybrat, zdali se při výpočtu státního důchodu zohlední péče o závislou osobu jako vyloučená doba nebo se započítá pro výpočet důchodu příjem. Při nízkém příjmu během péče o  závislou osobu je zpravidla výhodnější uplatnit při výpočtu důchodu vyloučenou dobu. Při vyšším příjmu je výhodnější započítat příjem. Situace je tedy individuální. 

9) Jak se prokazuje péče o závislou osobu pro důchod? 

Dobu péče o závislou osobu je nutné prokázat při podání žádosti o důchod. Tato náhradní doba pojištění se prokazuje rozhodnutím místně příslušné OSSZ o době a rozsahu péče. Návrh je potřeba podat nejpozději do dvou let po skončení péče. Když péče trvá během podání žádosti o důchod, tak se podává návrh již během péče, aby bylo vše doložitelné při podání žádosti o důchod. 

Další článek


 
celkem 1 komentář

Poslední komentáře

pobírám příspěvek na bydlení a tet mi přiznali přísp...
tesař ladislav
27. 5. 2016, 08:58

Další články

Jak postupovat, aby vám nezůstal nevyužitý voucher na službu se slevou

Jak postupovat, aby vám nezůstal nevyužitý voucher na službu se slevou

Včera  |  Ondráčková Kamila
U Last Minute pobytu pozor na zrušení zájezdu

U Last Minute pobytu pozor na zrušení zájezdu

Včera  |  Rybová Romana  |  1
Koho se týká EET již od prosince?

Koho se týká EET již od prosince?

Za neplnění zákonných povinností hrozí vysoké sankce, proto je potřeba se na EET včas připravit.

Včera  |  Ivanco Gabriela  |  3

Hypotéka: Šest nejčastějších situací a jak je řešit

Hypotéka: Šest nejčastějších situací a jak je řešit

Život s hypotékou není neměnný. Přijdou životní situace, které mohou splácení hypotéky zkomplikovat.

Včera  |  Ondráčková Kamila

Společný účet: klady a zápory

Společný účet: klady a zápory

Majitelem účtu je stále jenom jedna osoba, druhá je pouze disponentem.

Včera  |  Rybová Romana  |  3

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Z dlouhé chvíle... Zkoukněte, na čem můžete ušetřit

Z dlouhé chvíle... Zkoukněte, na čem můžete ušetřit

Se smartphonem v kapse můžete ušetřit prakticky na všem. více

EuroEUREUR27.025 Kč0 %
Americký dolarUSDUSD24.535 Kč0.02 %
Britská libraGBPGBP32.127 Kč-0.641 %
Japonský jenJPYJPY23.123 Kč0.164 %
Chorvatská kunaHRKHRK3.611 Kč0.028 %
více...
PX892.9800.62 %
CETV55.000-1.43 %
ČEZ459.8000.39 %
Erste Bank654.0001.13 %
Fortuna89.0001.14 %
více...
Meziroční změna HDP4,50%3Q / 15
Míra nezaměstnanosti6,40%k 1. 1. 16
Meziroční inflace0,60%k 1. 1. 16
Průměrná hrubá mzda26 072 Kč3Q / 15
Meziroční růst průmyslu-1,70%k 1. 12. 15
více