FinExpert.e15.cz

Co je a co není investiční nástroj

Investiční životní pojištění, stejně jako úvěrová smlouva či některé druhy cenných papírů nejsou investičními nástroji.

Když se někde dočteme o investičních nástrojích, o jejich nákupu a prodeji, většinou automaticky pod tímto pojmem chápeme cenné papíry, se kterými obchodujeme – ať už sami nebo přes obchodníka s cennými papíry. O obchodnících s cennými papíry pojednával jeden z minulých článků Kdo může být obchodníkem s cennými papíry. Nyní se podrobněji věnujme právě investičním nástrojům.

Přesné vymezení investičních nástrojů najdeme v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT)v návaznosti na další zákony: zákon o cenných papírech (ZCP), zákon o dluhopisech (ZD) a zákon o kolektivním investování (ZKI).

Investiční nástroje se rozdělují do čtyř skupin:

  • Investiční cenné papíry
  • Cenné papíry kolektivního investování
  • Nástroje peněžního trhu
  • Deriváty.

Investiční cenné papíry

Investičními cennými papíry jsou především akcie a dluhopisy a obdobné cenné papíry, se kterými se obchoduje na kapitálovém trhu. Dále to mohou být i cenné papíry, které své majitele opravňují k nabytí akcií či dluhopisů. Dluhopisem a zároveň investičním nástrojem podle ZPKT je tedy i investiční certifikát, se kterým se ve stále větší míře obchoduje i na pražské burze. Představuje vlastně nárok na splacení dlužné částky, která ovšem může být kvantifikována složitějším postupem, než běžný dluhopis – obligace (např. je dlužná částka stanovena podle hodnoty stanoveného indexu, akcie či komodity).

Cenné papíry kolektivního investování

Cennými papíry kolektivního investování rozumíme akcie investičních fondů a podílové listy podílových fondů. Mohou to být samozřejmě fondy založené v ČR a platí tedy pro ně ustanovení ZKI, anebo i fondy zahraniční. Zahraniční fondy vydávají stejné nebo obdobné cenné papíry jako české fondy a jsou také investičními nástroji.

Nástroje peněžního trhu

Typickým představitelem nástrojů peněžního trhu jsou státní pokladniční poukázky. Pro individuální investory jsou ale v podstatě nedosažitelné, protože k aukcím, na kterých je Česká národní banka prodává, mají přístup jen velcí investoři. Mohly by to být i krátkodobé depozitní certifikáty či dluhopisy se splatností kratší než jeden rok.

Deriváty

Mezi deriváty můžeme zařadit např. opce, opční kontrakty a warranty, které dávají svému majiteli právo, nikoliv povinnost, koupit či prodat podkladové aktivum, což může být cenný papír, ale také třeba komodita či měna.

Tolik tedy stručný výtah toho, co nám říká zákon. Je to vždy tak jasné? Co by mohlo vyvolat pochybnosti?

Kde může nastat problém

Třeba určitá podoba úvěru či půjčky s dluhopisem. I když je vztah dlužník – věřitel podobný vztahu emitent – investor a u úvěru je podložen písemnou smlouvou, v žádném případě se nejedná o investiční nástroj. I kdyby se jednalo o úvěr zajištěný například vystavenou směnkou, stále je to úvěr a ne investiční nástroj. Investičním nástrojem by byla pouze směnka, kterou by mohl její majitel (věřitel) postoupit (prodat) třetí osobě. V tomto případě by byla považována za nástroj peněžního trhu.

Dalším podobným případem je třeba investiční životní pojištění. I když se v rámci investičního životního pojištění za část peněžních prostředků nakupují podílové listy (ty investičními nástroji jsou), nenechme se mýlit - samotné pojištění samozřejmě investičním nástrojem není (ať už investiční životní nebo jakékoliv jiné). Jinak by totiž každý pojišťovací agent nebo zaměstnanec pojišťovny musel mít povolení od České národní banky nabízet investiční služby buď jako investiční zprostředkovatel či jako makléř.

Každý cenný papír není investičním nástrojem

Někdo by také mohl předpokládat, že jakýkoliv cenný papír je investičním nástrojem. To ale také není úplně pravda. Cenným papírem jsou totiž podle ZCP i náložné listy, skladištní listy či zemědělské skladní listy. Ty nenaplňují definici investičních nástrojů, představují vlastnické a zástavní právo k uskladněnému zboží.

Dalším problematickým místem může být vznik vlastnictví, resp. změna majitele investičních nástrojů. Nesmíme zapomínat na to, že drtivá většina cenných papírů obchodovaných na kapitálovém trhu, tedy investičních nástrojů, fyzicky neexistují, jsou pouze evidovány ve Středisku cenných papírů (SCP) – jsou to zaknihované cenné papíry.

V ZPKT se sice dočteme jen o tzv. Centrálním depozitáři, který eviduje všechny zaknihované cenné papíry. Ale do doby, než dostane Centrální depozitář licenci od České národní banky a začne opravdu fungovat, tak tuto evidenci skutečně vede SCP.

Změna musí být zanesena ve Středisku cenných papírů

Každá změna majitele musí být tedy zaevidována i v této evidenci. A teprve až zápisem v SCP, až změnou majitele zanesenou v jeho evidenci, dochází ke změně vlastnictví. Důležité tak je vždy dbát na to, aby změna majitele byla neprodleně zanesena v evidenci SCP. Nepomohlo by nám tedy uzavření obchodu a zaplacení kupní ceny, pokud bychom se nestali vlastníky i podle evidence v SCP.

Další článek


 

Související články

 


Další články

Den daňové svobody v ČR letos vychází na 20. června

Den daňové svobody v ČR letos vychází na 20. června

Včera  |  Pospíšil Aleš
Falešným výhrám nevěřte

Falešným výhrám nevěřte

Včera  |  Rybová Romana
Proč chce Apple konkurovat Uberu?

Proč chce Apple konkurovat Uberu?

Chce snad Apple konkurovat Uberu? Nebo snad chce dohnat touto investicí pokles růstu prodejů iPhonů?

Včera  |  Menčík Tomáš

Demografická (ne)spravedlnost: Nejbohatší žijí nejdéle. Co s tím?

Demografická (ne)spravedlnost: Nejbohatší žijí nejdéle. Co s tím?

Bohatší lidé se v průměru dožívají vyššího věku, je to poměrně logické.

Včera  |  web Investiční  |  6

OECD: Automatizace ohrožuje každé desáté pracovní místo

OECD: Automatizace ohrožuje každé desáté pracovní místo

20.  5.  2016  |  Pospíšil Aleš

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Demografická (ne)spravedlnost: Nejbohatší žijí nejdéle. Co s tím?

Demografická (ne)spravedlnost: Nejbohatší žijí nejdéle. Co s tím?

Bohatší lidé se v průměru dožívají vyššího věku, je to poměrně logické. více

EuroEUREUR27.035 Kč0.037 %
Americký dolarUSDUSD24.106 Kč0.095 %
Britská libraGBPGBP34.912 Kč-0.507 %
Japonský jenJPYJPY22.036 Kč0.958 %
Chorvatská kunaHRKHRK3.610 Kč0.028 %
více...
PX876.1900.11 %
CETV57.3000.17 %
ČEZ433.200-0.25 %
Erste Bank626.9000.79 %
Fortuna85.6501.84 %
více...
Meziroční změna HDP4,50%3Q / 15
Míra nezaměstnanosti6,40%k 1. 1. 16
Meziroční inflace0,60%k 1. 1. 16
Průměrná hrubá mzda26 072 Kč3Q / 15
Meziroční růst průmyslu-1,70%k 1. 12. 15
více