FinExpert.e15.cz

Chcete změnit penzijní fond?

Převést peníze z jednoho penzijního fondu do jiného se nemusí vyplatit.

Ke konci druhého čtvrtletí roku 2009 mělo sjednáno penzijní připojištění více než 4,4 milionu lidí. Nízké připsané zhodnocení v roce 2008 vedlo některé účastníky penzijního připojištění k myšlence převést prostředky k „úspěšnější“ konkurenci. Od srpna si však penzijní fondy účtují za převod prostředků ke konkurenci 800 korun.

Výkonnost penzijních fondů

Penzijní fondy mají v otázce výběru nejvhodnějších investičních nástrojů pro zhodnocení svěřených prostředků svázané ruce. Podle zákona musí penzijní fondy hospodařit se svěřeným majetkem s odbornou péčí a s cílem zabezpečit spolehlivý výnos. Účastníkům penzijního připojištění může být připsáno v nejhorším případě nulové zhodnocení. Z tohoto důvodu směřují svěřené prostředky především do konzervativních cenných papírů, tedy českých státních dluhopisů. Riziko nesplacení těchto dluhových cenných papírů je spíše teoretické. Penzijní fondy investují v menší míře i do korporátních dluhopisů. Akcie, podílové listy fondů, termínované vklady a ostatní nástroje jen doplňují portfolio. Konečná výkonnost portfolia je dána konkrét- ním navážením jednotlivých tříd aktiv.

Vzhledem k nepříznivému vývoji na kapitálových trzích v roce 2008 se poklesu tržní hodnoty držených aktiv nevyhnula většina penzijních fondů. Tržní ceny dluhopisů od okamžiku emise do splacení kolísají, což se projevuje v ocenění majetku fondu. Většina dluhových cenných papírů je však držena do splatnosti, fond tedy získá nejen původně investovanou částku, ale i všechny kupónové platby a generuje zisk.

Tři největší penzijní fondy v České republice připsaly podílníkům za rok 2008 zhodnocení pouze od 0 % do 0,4 %. Naopak nejvyšší výnosy připisovali nejmenší hráči na trhu – od 2 % do 3,5 %.
Novela přinesla poplatek za přestup

Od prvního srpna roku 2009 mohou podílové fondy účtovat poplatek za přestup klienta ke konkurenci. Primárním cílem tohoto opatření bylo omezení přechodu klientů mezi jednotlivými penzijními fondy. Pokud jste účastníkem penzijního připojištění méně než pět let, může si fond účtovat až 800 korun. Všechny oslovené tuzemské penzijní fondy uplatňují poplatek v plné výši.

Pobídky nejsou zakázány

V současné době se vedou debaty o legitimitě pobídek některých penzijních fondů, které se snaží prostřednictvím bonusu získat klienty od konkurence. Novela zákona o penzijním připojištění obecně pobídky nezakazuje, protože jsou běžnou součástí marketingu při poskytování finančních služeb. Terčem kritiky je fakt, že pobídky ve formě různých bonusů navyšují náklady fondu, které snižují výnos ostatních účastníků. Podle vyjádření Pavla Jiráka z Penzijního fondu Komerční banky jsou ve vztahu ke klientům nepřípustné pobídky, které mohou vést k porušení povinnosti jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zájemce. Pobídka by měla směřovat ke zvýšení kvality příslušné služby a zájemce o penzijní připojištění musí být před uzavřením smlouvy o ní jasně a srozumitelně informován. Samozřejmě důležitou roli by měl hrát regulátor trhu, který by měl jasně vymezit, jaké pobídky jsou, či nejsou přípustné. V současné době Česká národní banka připravuje materiál, který by měl vzniklou situaci objasnit.

Průběh přestupu mezi fondy

Pokud se rozhodnete převést prostředky do jiného penzijního fondu, musíte podat výpověď a vyplnit žádost o převod penzijního připojištění. Žádost musíte doručit původnímu penzijnímu fondu buď osobně, nebo prostřednictvím nově vybraného fondu. V dopise potvrzujícím doručení žádosti o převod do jiného penzijního fondu jsou obsaženy informace o výši poplatku za převod penzijního připojištění a informace o způsobu uhrazení tohoto poplatku. Zároveň uzavřete novou smlouvu u nového penzijního fondu. Po uplynutí výpovědní doby, jejíž délka je specifikována penzijním plánem, obvykle bývá dvouměsíční, je smlouva u původního penzijního fondu ukončena, a pokud splňujete všechny podmínky včetně zaplacení případného poplatku, jsou v zákonné době, tedy do 3 měsíců od data ukončení penzijního připojištění, prostředky převedeny na váš účet u nového penzijního fondu.

Nevýhody omezené volby

Primárním cílem penzijního připojištění je vytvoření finanční rezervy na období po ukončení aktivního pracovního života. Prostředky vložené účastníkem, státní podpora a případný příspěvek zaměstnavatele jsou vždy investovány velmi konzervativně, zákon jinou možnost neumožňuje. Ti, kteří mají před sebou velmi dlouhý investiční horizont, například 30 let, dnes nemohou zvolit variantu s dynamičtější investiční strategií, která by na tomto horizontu nabídla potenciál vyššího zhodnocení.

Další článek


 

celkem 3 komentáře

Nejnovější komentáře

Re: jednoduché počty
vybíralík
22. 3. 2010, 13:32
Re: jednoduché počty
ja
28. 2. 2010, 17:45
jednoduché počty
papshop
26. 2. 2010, 12:47

Další články

Vztahy na pracovišti: Kde to v práci nejvíce „skřípe“?

Vztahy na pracovišti: Kde to v práci nejvíce „skřípe“?

Často se v práci potkáváme se situacemi, ve kterých nám je těžko.

Včera  |  Medlíková Olga  |  2

Chcete ušetřit za benzín? Tak těmto mýtům nevěřte

Chcete ušetřit za benzín? Tak těmto mýtům nevěřte

Seznamte se s nejčastějšími mýty okolo spotřeby paliva.

Včera  |  web Investiční  |  57

Za dovolenou si nejspíš připlatíme

Za dovolenou si nejspíš připlatíme

Včera  |  Rybová Romana  |  2
Máte děti? Využijte těchto slev

Máte děti? Využijte těchto slev

Pokud si vyjede čtyřčlenná rodinka na výlet, nemalé výdaje dá už na počátku cesty...

Včera  |  Rybová Romana

Ženy musí pracovat 14,5 měsíců, aby svými platy dohnaly muže

Ženy musí pracovat 14,5 měsíců, aby svými platy dohnaly muže

23.  3.  2017  |  Rybová Romana

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Práce na dohodu | Daňové přiznání | Daně | Aktuálně | Vyděláváme

Vrácení daně z dohod o provedení práce je jednodušší

Pro vrácení srážkové daně je nutno podat daňové přiznání více