FinExpert.e15.cz

Ceny elektřiny v roce 2009

Na elektrické energii jsou závislé domácnosti i podniky. Od čeho se ale vlastně cena elektřiny odvíjí? A proč od Nového roku znovu podraží?

Od roku 2002 dochází v České republice postupně k otevírání trhu s elektřinou. Původně si svého dodavatele elektřiny mohli vybírat jen významní odběratelé, od roku 2006 to mohou udělat už všichni koneční zákazníci včetně domácností. Trh s elektřinou je pod dohledem Energetického regulačního úřadu (ERÚ), Státní energetické inspekce (SEI) a Operátoru trhu s elektřinou. Situace na trhu je v současnosti ovlivněna růstem ceny elektřiny na energetické burze.

Subjekty na trhu s elektřinou

Na trhu s elektřinou vystupuje několik subjektů. Jsou to zejména

 • konečný zákazník,
 • dodavatel a
 • distributor elektřiny.

Konečný zákazník má právo uzavřít smlouvu o dodávce elektřiny s jakýmkoliv dodavatelem. Dodavatelé se také označují jako obchodníci (držitelé pro obchod s elektřinou). Vlastní dodávku elektřiny zajišťuje územně příslušný distributor, tedy ten, v jehož regionu je zákazník připojen k elektrizační soustavě. Nákup elektřiny realizují dodavatelé buď přímo od výrobců nebo prostřednictvím energetické burzy. Energetická burza Praha vznikla v červenci 2007.

Z čeho se skládá cena elektřiny?

Cena elektřiny se dá obecně rozdělit na cenu za distribuci elektřiny a cenu za silovou elektřinu. Do konce roku 2005 byla cena elektřiny plně regulována státem. Díky liberalizaci trhu s elektřinou podle zákona č.458/2000 Sb. se však oddělila distribuce a dodávka elektřiny. Cenu za distribuci tak stát reguluje, zatímco cenu za silovou elektřinu nereguluje.

 1. Cena za distribuci tvoří náklady na dopravu elektřiny od výrobce k zákazníkovi a skladování elektřiny. Tuto cenu určuje ERÚ prostřednictvím vyhlášky č. 150/2007 Sb. a svých cenových rozhodnutí. Cena je stanovena vždy do 30. listopadu a platí po celý následující kalendářní rok.
 2. Cena za silovou elektřinu je určována obchodníkem s elektřinou podle aktuální situace na trhu. Tato cena zahrnuje měsíční paušál a platbu za skutečnou spotřebu v MWh a většinou platí jeden rok.

Podobně lze rozdělit i jednotlivé položky na faktuře za dodávku elektřiny. Mezi regulované položky patří distribuce (plat za příkon a za množství), systémové služby, činnost zúčtování operátora trhu a krytí více nákladů, které souvisejí s podporou výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů. Mezi neregulované položky patří silová elektřina (stálý plat a plat za energii) a daň z elektřiny.

Cena za distribuci

Cena obecně závisí na typu distributora, typu dodavatele, typu produktu dodavatele, sazbě za distribuci, typu jističe a roční spotřebě elektřiny v kWh.

Mezi distributory patří:

 • E.ON Distribuce, a.s. (působí v jižních Čechách a na jižní Moravě)
 • PREdistribuce, a.s. (působí na území Prahy)
 • ČEZ Distribuce, a.s. (působí ve zbývajících krajích)
 • dodavatelů je ale více než 300.

Cena za silovou elektřinu

Na cenu za silovou elektřinu má vliv několik faktorů. Mezi nejvýznamnější patří nabídka a poptávka na trhu s elektřinou, cena elektřiny v zahraničí, ceny komodit a ceny emisních povolenek.

Nabídka a poptávka na trhu s elektřinou je ovlivněna rostoucí poptávkou po elektřině a nedostatkem elektřiny kvůli omezeným kapacitám výrobních zařízení. Vzhledem k probíhající ekonomické krizi a závislosti spotřeby elektřiny na růstu HDP dochází k poklesu poptávky po energiích všeobecně.

Cena elektřiny v zahraničí má na cenu silové elektřiny v Česku vliv z důvodu propojení soustav mezi jednotlivými státy.

Ceny komodit, zejména ropy, plynu a uhlí klesají. V České republice se při výrobě elektřiny místo zemního plynu využívá spíše uhlí a jádro.

Ceny emisních povolenek mají významný vliv na pohyby cen elektřiny na energetické burze. Energetické a průmyslové firmy dostávají v současnosti emisní povolenky zdarma. Od roku 2013 se začne v Evropské unii uplatňovat energeticko-klimatický balíček. Emisní povolenky už nebudou zdarma, ale budou se prodávat v aukcích.

Mezi další faktory patří např. marže obchodníků s elektřinou, sezónnost (léto x zima), časové pásmo (ve špičce x mimo špičku), datum nákupu elektřiny obchodníkem a datum uzavření smlouvy o dodávce mezi konečným zákazníkem a dodavatelem.

Důvody zdražení ceny elektřiny od ledna 2009 podle ERÚ

Od ledna 2009 dochází ke zdražení ceny elektřiny. Podle ERÚ pro to existují následující důvody:

 • na energetické burze došlo k výraznému růstu velkoobchodní ceny silové elektřiny
 • klesá spotřeba elektřiny
 • roste inflace
 • roste podpora obnovitelných zdrojů
 • rostou investice do rozvodné soustavy
 • klesají výnosy z obchodování s přeshraničními kapacitami

Nové ceny elektřiny platné od ledna 2009

Ceny elektřiny je možné zjistit např. na interaktivním kalkulátoru ERÚ.

Domácnosti

U cen pro domácnosti dochází v závislosti na typu distributora od ledna 2009 k navýšení regulované složky, silové elektřiny a celkové dodávky o následující procenta:

Distributor

Regulovaná složka

Silová elektřina

Celková dodávka

E.ON Distribuce, a.s.

9,9%

21,4%

16,4%

PREdistribuce, a.s.

0,2%

18,5%

9,9%

ČEZ Distribuce, a.s.

6,6%

12,6%

9,9%

Obdobně u cen pro malé podnikatele:

Distributor

Regulovaná složka

Silová elektřina

Celková dodávka

E.ON Distribuce, a.s.

10,6%

23,9%

18,0%

PREdistribuce, a.s.

1,1%

25,5%

14,4%

ČEZ Distribuce, a.s.

7,2%

11,2%

9,4%

U cen pro velkoodběratele dochází v závislosti na distribuce elektřiny na hladině velmi vysokého napětí nebo vysokého napětí k navýšení platby za rezervaci kapacity a platby za použití sítí o následující procenta:

Typ hladiny při distribuci elektřiny

Rezervace kapacity

Použití sítí

Velmi vysoké napětí

16%

10%

Vysoké napětí

12%

13%

Na ceně za dodávku elektřiny pro domácnosti se podílí zejména elektřina včetně obchodní marže (56,9%) a distribuce elektřiny (34,1%). U průměrné ceny za 1 kWh dochází k navýšení z 4,15 Kč na 4,65 Kč.

Příklad

Zde je příklad navýšení nákladů na elektřinu pro domácnost, která při zvolené sazbě D02d dosahuje průměrné spotřeby 2200 kWh. Jedná se o sazbu pro relativně střední spotřebu, na ohřev TUV a na topení domácnost elektřinu nepoužívá. Hlavní jistič je 3 x 25 A a distributorem je společnost PREdistribuce, a.s.

U regulovaných cen dojde k následujícím změnám:

Regulované ceny

Rok 2008

Rok 2009

Cena za distribuci (měsíční plat za příkon podle velikosti jističe)

75,00 Kč

75,00 Kč

Cena za distribuci (plat za distribuované množství)

1693,77 Kč/MWh

1692,27 Kč/MWh

Cena za systémové služby

147,81 Kč/MWh

141,01 Kč/MWh

Cena za činnost zúčtování operátora trhu s elektřinou

4,75 Kč/MWh

4,75 Kč/MWh

Příspěvek na obnovitelné zdroje, kogeneraci a druhotné zdroje

40,75 Kč/MWh

52,18 Kč/MWh

Obdobně u neregulovaných cen:

Neregulované ceny

Rok 2008

Rok 2009

Cena elektřiny (stálý plat)

38 Kč

45 Kč

Cena elektřiny (plat za energii)

1728 Kč/MWh

2044 Kč/MWh

Daň z elektřiny

28,30 Kč/MWh

28,30 Kč/MWh

Celkové roční náklady na elektřinu se tak navyšují z 11.152,00 Kč na 12.087,45 Kč, což odpovídá navýšení o 8,39%.

Další článek


 

Související články


celkem 11 komentářů

Nejnovější komentáře

faktura
jenik
20. 1. 2009, 08:10
Upozornění na chybu
.
13. 1. 2009, 16:00
Chybí tam hlavní důvod zdražení - monopol (+uplace
felix
9. 1. 2009, 15:33
Buď práci ČEZt
Vojta Filip
8. 1. 2009, 09:16
Re: letošní vánoční dárek od ČEZu
Majk
31. 12. 2008, 18:41

Další články

Srovnání předplacených karet

Srovnání předplacených karet

Předplacená karta, na rozdíl od debetní či kreditní karty, není spojena s žádným konkrétním účtem či jménem. Je tedy zcela anonymní.

3.  10.  2016  |  Rybová Romana  |  1

Kolik skutečně zaplatíme na daních?

Kolik skutečně zaplatíme na daních?

Zaměstnanci odvádí ze své hrubé mzdy sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu. Při každodenních nákupech se platí DPH.

Před 8 hodinami  |  Gola Petr  |  5

Prodej nemovitosti bez realitky aneb Jak správně svou nemovitost inzerovat?

Prodej nemovitosti bez realitky aneb Jak správně svou nemovitost inzerovat?

Fakt, že máte nastavenou správnou cenu prodeje, poznáte podle toho, že se na nemovitost ptá více lidí.

Včera  |  Rybová Romana

Tyto tři kroky vás posunou kupředu. I když neznáte cíl

Tyto tři kroky vás posunou kupředu. I když neznáte cíl

Následující tři kroky by měl udělat každý člověk, který nechce ustrnout na místě.

Včera  |  web Investiční

Odložení startu EET neprošlo. Do začátku zbývá pět týdnů

Odložení startu EET neprošlo. Do začátku zbývá pět týdnů

Včera  |  Ondráčková Kamila

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Předplacené karty | Debetní karty | Kreditní karty | Platíme | Platební karty

Srovnání předplacených karet

Předplacená karta, na rozdíl od debetní či kreditní karty, není spojena s žádným konkrétním účtem či jménem. Je tedy zcela anonymní. více