FinExpert.e15.cz

Bude opět poskytována úroková dotace u hypoték?

Splnit podmínky ovšem nebude jednoduché. Plošná forma této dotace totiž byla již před několika lety zrušena.

V současnosti patří mezi základní formy státní podpory bydlení: 

  • Státní podpora u stavebního spoření
  • Úroková dotace u hypotečních úvěrů
  • Daňová zvýhodnění
  • Nízkoúročené úvěry od SFRB
  • Ostatní formy státní podpory.
V říjnovém čísle Osobních financí, které vychází 13. října 2008, se všem uvedeným formám podpory podrobně věnujeme. V tomto článku se zaměříme pouze na úrokové dotace u hypotečních úvěrů.
 
Plošné poskytování úrokových dotací u hypotečních úvěrů bylo zrušeno k 1. únoru 2004 a v současné době se tak již nabízí pouze úrokové dotace u hypotečních úvěrů pro mladé lidi při pořízení staršího bydlení. Díky nízkým úrokovým sazbám ovšem nebyla ani tato forma podpory bydlení v uplynulých letech poskytována u nových hypotečních úvěrů. V příštím roce se ovšem očekává, že opět bude poskytována. Splnit podmínky ale nebude jednoduché.
 

Komu je podpora určena

Podpora je určena pro osoby, které v roce podání žádosti nedovrší věk 36 let bez ohledu na jejich rodinný stav. Pokud je žadatel ženatý nebo vdaná, musí věkovou podmínku splnit i jeho partner. Žadatel o podporu (v případě manželů se týká i partnera) nesmí v době podání žádosti vlastnit či spoluvlastnit žádný byt, bytový dům nebo rodinný dům – mimo bytu nebo rodinného domu s jedním bytem, na jehož koupi je podpora žádána.
 
Podporu je možné využít k hypotečnímu úvěru na koupi bytu nebo rodinného domu s jedním bytem, který musí být starý nejméně dva roky a musí se nacházet na území ČR. Dále musí po dobu poskytování podpory sloužit k trvalému bydlení žadatele a musí být v jeho výlučném vlastnictví (popř. v případě manželství ve společném jmění).
 

Výše podpory

Podpora má formu úrokové dotace poskytované ke splátkám hypotečního úvěru. Výše úrokové dotace se pohybuje od 1 do 4 procentních bodů v závislosti na průměrné výši úrokových sazeb, za které poskytly hypoteční banky nové úvěry se státní podporou v předešlém kalendářním roce.
 
Pokud činí uvedená průměrná sazba od 5 do 6 % p. a., činí podpora 1 procentní bod, u úrokové sazby od 6 do 7 % p. a. jsou to 2 procentní body, u úrokové sazby od 7 do 8 % p. a. činí podpora 3 procentní body a u  průměrné úrokové sazby od 8 % p. a. je poskytována podpora ve výši 4 procentních bodů. Klesne-li průměrná úroková sazba pod 5 % p. a., je výše podpory nulová.
 
Průměrnou úrokovou sazbu za loňský rok a výši podpory pro daný rok vyhlašuje každoročně k 1. únoru ministerstvo pro místní rozvoj. V roce 2008 činila vyhlášená průměrná úroková sazba 4,89 % p. a. a státní podpora u nových hypotečních úvěrů či u aktuálně přepočítávaných podpor se tak neposkytovala. Díky dalšímu nárůstu úrokových sazeb se ovšem očekává, že v roce 2009 vyhlášená sazba vzroste nad 5 % p. a. a tato podpora začne být opět poskytována.
 
Výše úrokové dotace platí vždy po dobu platnosti úrokové sazby sjednané mezi klientem a hypoteční bankou ve smlouvě o úvěru, maximálně však po dobu pěti let. Po uplynutí této doby bude výše úrokové dotace nově stanovena dle aktuálních podmínek. Pokud poté v dané době bude průměrná úroková sazba stanovená ministerstvem pro místní rozvoj pod 5% hranicí, nebude podpora opětovně poskytnuta. Pokud ovšem klesne průměrná úroková sazba pod danou hranici v době, kdy je účastníkovi podpora poskytována, nedojde k přerušení jejího poskytování, ale celá podpora „doběhne“ dle původních podmínek.
 

Podpora je poskytována maximálně 10 let

Úroková dotace je poskytována po celou dobu splácení hypotečního úvěru, maximálně však po dobu deseti let. Podpora je poskytována k hypotečnímu úvěru nebo jeho části, která v případě koupě bytu nepřekročí 800 tisíc korun, a v případě rodinného domu s jedním bytem nepřekročí 1,5 milionu korun. Část úvěru překračující tyto limity není dotována.
 

Kde podat žádost

Písemnou žádost o poskytnutí podpory předloží uchazeč hypoteční bance, u které čerpá hypoteční úvěr a která je ministerstvem zmocněna k přijímání žádostí, a to nejdříve v den uzavření smlouvy o hypotečním úvěru a nejpozději v den započetí jeho čerpání. K úvěrům, kde již bylo započato čerpání, není možno podporu poskytnout.
 
Další článek


 

Související články


 


Další články

Zálohové výživné bylo schváleno vládou. Co to pro nás znamená?

Zálohové výživné bylo schváleno vládou. Co to pro nás znamená?

Zálohové výživné vládě předložila ministryně Michaela Marksová.

Před 8 hodinami  |  Rybová Romana

Budeme silní a budeme si vládnout sami... Dnes započal „Brexit“

Budeme silní a budeme si vládnout sami... Dnes započal „Brexit“

Včera  |  Pospíšil Aleš  |  1
Bankovka 50 Kč skončí, ČNB mapuje její historii od Rakouska-Uherska

Bankovka 50 Kč skončí, ČNB mapuje její historii od Rakouska-Uherska

Včera  |  Pospíšil Aleš
8 poplatků, které chytří lidé zkrátka neplatí

8 poplatků, které chytří lidé zkrátka neplatí

Jestliže chcete skutečně ušetřit, udělejte si inventuru v poplatcích.

Včera  |  web Investiční  |  12

Penzijní spoření: Vše, co potřebujete vědět

Penzijní spoření: Vše, co potřebujete vědět

Podívejme se na jednotlivé výhody, stejně jako rizika.

Včera  |  Skálová Jana  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Daňové přiznání | Školkovné | Sleva na dani | Daně | Vyděláváme

Kdy vzniká zaměstnancům daňový přeplatek? Zde jsou nejčastější případy

Čas na podání daňového přiznání máte v roce 2017 do pondělí 3. dubna. více