FinExpert.e15.cz

Bankovní strašák jménem MiFiD

Konečný termín implementace směrnice o trzích finančních nástrojů nastane již za pět měsíců a všechny finační instituce se musí připravit.

Do povinného zavedení evropské směrnice o trzích finančních nástrojů (Markets in Financial Instruments Directive, MiFID) zbývá již jen necelý půlrok. Finanční instituce mají tedy nejvyšší čas ověřit si, zda dělají maximum pro to, aby změny, jež směrnice přináší, dokázaly v dlouhodobém výhledu využít ve svůj prospěch. Podle odborníků z Ernst & Young je úspěšná implementace požadavků této směrnice důležitá pro všechny společnosti poskytující finanční služby, protože MiFID bude v následujících třech letech katalyzátorem změn v tomto odvětví ekonomiky.

Velká listopadová revoluce

Vypadá to , že řada finančních institucí si již uvědomila, že jejich tradiční dodavatelsko-odběratelský řetězec dozná po 1. listopadu 2007 jistých změn a že se jim otevřou nové možnosti. Například budou mít větší likviditu a nižší marže, transakční náklady i požadavky na kapitál. Investiční banky a burzy již také ohlásily několik projektů, jejichž prostřednictvím chtějí ještě před listopadovým termínem posílit svou výchozí pozici. Příkladem takového projektu je např. Project Boat, na jehož základě by měla vzniknout celoevropská platforma pro zveřejňování a vykazování  informací o obchodech, nebo Project Turquoise, jehož cílem je vytvořit levnějšího konkurenta londýnské burze.

Českým bankám vznikne silná konkurence

MiFID je rozsáhlá a komplexní směrnice, na kterou navazuje celá řada sekundárních předpisů EU i národní legislativa jednotlivých zemí, ale problém je, že příslušný český zákon ještě není hotov. Většina hráčů na českém finančním trhu je součástí nadnárodních finančních institucí, což jim umožňuje využívat centrálně vyvíjené produkty i postupy. Díky MiFID by evropské finanční instituce měly mít snadnější přístup k zákazníkům v České republice a naopak čeští občané by měli mít lepší přístup k finančním produktům nabízeným v rámci celé EU. Výsledkem by měla být větší konkurence, a tím i lepší služby pro české klienty.

Hlavní dopady směrnice

Poradenští odborníci vytipovali následujících pět oblastí, jimž je třeba při implementaci směrnice věnovat odpovídající pozornost, aby např. neadekvátním důrazem na obchodní aspekty neutrpěla provozní infrastruktura nebo dodržování předpisů.

Trhy – přibude prodejních míst i konurence

Do budoucna lze předpokládat, že si zákazníci mající zájem investovat do finančních nástrojů budou moci vybírat z většího počtu prodejních míst. Nicméně ve střednědobém výhledu se bude trh díky zostřující se konkurenci konsolidovat. Vztahy mezi obchodníky s cennými papíry a správci aktiv budou muset být více flexibilní, aby bylo možné zajistit potřebnou likviditu a zároveň dosáhnout nejvýhodnějších cen u jednotlivých transakcí.
 

Zákazníci a distribuce – větší ochrana pro všechny

Směrnice přinese novou kategorizaci zákazníků a posílí jejich ochranu, a tím vytvoří nové, mezinárodní příležitosti rozšiřování klientely. V této souvislosti bude nutné rovněž přehodnotit stávající distribuční modely.

Investiční produkty – tradice bude ustupovat

Zostřující se konkurence posílí investice do nových, inovovaných produktů s vyšší marží a povede k redukci tradičních produktů.

Provozní infrastruktura – více bankéřů i počítačů

Větší objem transakcí bude klást větší nároky na obslužný personál, především na pracovníky přicházející do přímého styku s klienty. Nová pravidla pro obchodování s finančními nástroji a větší objem transakcí povedou k podstatnému zvýšení nároků na zpracování dat.

Outsourcing – co nemusíme, neděláme

Díky harmonizaci legislativy a jednotné tržní infrastruktuře bude možné  více provozních úkolů zadávat externím subjektům.

Směrnice by měla být plně zavedena k 1. listopadu 2007. To, jak se ji našim finančním institucím podaří úspěšně zavést, významně ovlivní i kvalitu poskytovaných služeb. Lze však předpokládat, že naše banky a další společnosti si se zavedením směrnice úspěšně poradí, přestože se při její implementaci pořádně zapotí.

Další článek


 

 


Další články

Uplatnění školkovného v praktických příkladech

Uplatnění školkovného v praktických příkladech

Za rok 2016 je možné uplatnit daňovou slevu až 9 900 Kč na každé dítě.

Včera  |  Gola Petr  |  2

ČNB udělila první P2P platformě licenci platební instituce

ČNB udělila první P2P platformě licenci platební instituce

9.  12.  2016  |  Ondráčková Kamila
Berňák jde s dobou, údaje o placení daně pošle e-mailem (když vyplníte žádost)

Berňák jde s dobou, údaje o placení daně pošle e-mailem (když vyplníte žádost)

9.  12.  2016  |  Pospíšil Aleš  |  1
Ministerstvo financí ohlásilo „Účtenkovku“. V EET loterii bude 65 mil. Kč ročně

Ministerstvo financí ohlásilo „Účtenkovku“. V EET loterii bude 65 mil. Kč ročně

9.  12.  2016  |  Pospíšil Aleš  |  1
Hrubá vs. čistá mzda: Jak velké jsou rozdíly a proč?

Hrubá vs. čistá mzda: Jak velké jsou rozdíly a proč?

Hrubá mzda je základním údajem pro výpočet té čisté.

9.  12.  2016  |  Gola Petr  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Průměrná mzda | Srovnání | Rodinný rozpočet | Nakupujeme

Češi maličko zbohatli, Západ ale zůstává v nedohlednu

Kupní síla obyvatel ČR dosahuje necelých 60 % průměru Evropy. více