FinExpert.e15.cz

5 možností, jak odstoupit od smlouvy s dodavatelem energie

Podívejte se na možnosti, které máte.

Dostat se do spárů neslušného dodavatele elektřiny nebo plynu není v dnešní době žádné umění. I přes zákaz podomního prodeje v mnoha městech a obcích si obchodníci stejně nedají pokoj. Jediný podpis mezi dveřmi umí pěkně zkomplikovat život. Jak od smlouvy s dodavatelem energií odstoupit? Podívejte se na možnosti, které máte.

Do 14 dnů od podpisu mezi dveřmi

Možná si svoji chybu uvědomíte hned, jak zabouchnete dveře. V takovém případě není třeba propadat panice. Od smlouvy podepsané mimo prostory obvyklé k podnikání, tedy například u vás doma, můžete podle občanského zákoníku (paragraf 1829) odstoupit ještě 14 dní od podpisu, pokud není uvedeno jinak v obchodních podmínkách (některé společnosti lhůtu prodloužily i na 30 dní).

Šetříme | Zákony | Smlouvy | Podomní prodej

Podívejte se na podvodné věty podomních prodejců

Jak se bránit lživým taktikám podomních prodejců?

Rozhodující je přitom datum odeslání zásilky. Odstoupení je třeba zaslat písemně poštou, a to nejlépe tzv. s dodejkou, abyste dostali informaci o tom, že adresát psaní obdržel. 

Ještě 15 dnů po zahájení dodávky

Novela energetického zákona, která vstoupila v platnost v lednu letošního roku, umožňuje od smlouvy na dodávky elektřiny nebo zemního plynu odstoupit ještě 15 dnů po zahájení dodávek. To je určitě krok dopředu. Spotřebitelé se totiž často o tom, že změnu dodavatele podepsali, dozvědí až poté, co jim od dodavatele přijde tzv. uvítací dopis. A na odstoupení podle občanského zákoníku je už pozdě. 

„Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. K zahájení dodávek podle smlouvy s novým dodavatelem tedy v takovém případě dojde, ale spotřebitel má možnost smlouvu bez sankce ukončit, a to ještě patnáctý den po zahájení dodávek,“ říká Mgr. Tomáš Palla, vedoucí osobní poradny Praha Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, z.s. Podle odborníka tímto opatřením zákonodárce zachoval jistou ochranu spotřebitele před neuváženými změnami dodavatele. Spotřebitel samozřejmě musí uhradit tu energii, kterou za dobu trvání smlouvy (do skončení výpovědní doby) s novým dodavatelem odebral.

Při změně obchodní podmínek nebo zdražení 

Dodavatelé mohou během roku zvýšit ceny elektřiny i zemního plynu, stejně jako mohou přepsat obchodní podmínky. V takovém případě může odběratel od smlouvy odstoupit ve zkrácené lhůtě. Z občanského zákoníku i energetického zákona vyplývá, že pokud nesouhlasíte s jednostrannou změnou podmínek, můžete od smlouvy odstoupit. 

Pokud dodavatel zvýší neregulovanou cenu elektřiny nebo plynu a zákazníkovi změnu náležitě neoznámí, má zákazník podle energetického zákona právo bez uvedení důvodu od smlouvy odstoupit, a to do tří měsíců od data zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. Když ale dodavatel zákazníkovi změny náležitým způsobem oznámí (nejpozději 30 dní před jejich účinností), může odběratel odstoupit od smlouvy nejpozději desátý den přede dnem účinnosti změny.

„Změny obchodních podmínek lze využít za situace, kdy jste uzavřeli nevýhodnou smlouvu o dodávce energií na dobu určitou. Při odstoupení pro změnu obchodních podmínek vůči vám totiž dodavatel nemůže uplatňovat žádné sankce,“ uvádí Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Výpověď smlouvy na dobu určitou

Když jste propásli možnost odstoupit od smlouvy podle občanského zákoníku i energetického zákona, dodavatel obchodní podmínky nemění a ani nezdražuje, nezbývá vám nic jiného než čekat. Dnes jsou na energetickém trhu trendem především smlouvy na dobu určitou, které se podepisují na konkrétní období (většinou dva nebo tři roky). Sjednávají je nejen dodavatelé využívající podomní prodej, ale také velké zavedené společnosti. 

Riziko těchto smluv tkví v tom, že nekončí uplynutím doby, na níž byly sjednány, ale automaticky se prodlužují, pokud je včas nevypovíte. Výpověď je nutné zaslat písemně v dostatečném předstihu. Doba, na kterou byla dodávka sjednána, by měla být uvedena ve smlouvě nebo v obchodních podmínkách. 

Výpověď smlouvy na dobu neurčitou

Pokud jste zatím dodavatele neměnili a nepodepisovali žádný dodatek ke smlouvě, s velkou pravděpodobností máte sjednanou smlouvu na dobu neurčitou. Tu lze vypovědět kdykoli a zpravidla se s ní pojí tříměsíční výpovědní lhůta. Po uplynutí této doby jste volní a můžete začít odebírat energii od nového dodavatele. 

Další článek


 

celkem 4 komentáře

Nejnovější komentáře

Všichni tihle jsou "dodavatelé" jsou jen podvodníci....
Tree
4. 5. 2016, 20:36
Tohle ale provádí všichni. Nový dodavatel s vámi zji...
Vindis
3. 5. 2016, 22:53
Nekecej nesmysly, Bohemia Energy, Xenergie a Centrop...
Roman
3. 5. 2016, 21:37
JJ, my takhle měli u našeho původního dodavatele sje...
Vladimír Smola
3. 5. 2016, 12:56

Další články

Vztahy na pracovišti: Kde to v práci nejvíce „skřípe“?

Vztahy na pracovišti: Kde to v práci nejvíce „skřípe“?

Často se v práci potkáváme se situacemi, ve kterých nám je těžko.

Před 3 hodinami  |  Medlíková Olga  |  2

Chcete ušetřit za benzín? Tak těmto mýtům nevěřte

Chcete ušetřit za benzín? Tak těmto mýtům nevěřte

Seznamte se s nejčastějšími mýty okolo spotřeby paliva.

Před 8 hodinami  |  web Investiční  |  57

Za dovolenou si nejspíš připlatíme

Za dovolenou si nejspíš připlatíme

Před 10 hodinami  |  Rybová Romana  |  1
Máte děti? Využijte těchto slev

Máte děti? Využijte těchto slev

Pokud si vyjede čtyřčlenná rodinka na výlet, nemalé výdaje dá už na počátku cesty...

Před 18 hodinami  |  Rybová Romana

Ženy musí pracovat 14,5 měsíců, aby svými platy dohnaly muže

Ženy musí pracovat 14,5 měsíců, aby svými platy dohnaly muže

Včera  |  Rybová Romana

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená

Práce na dohodu | Daňové přiznání | Daně | Aktuálně | Vyděláváme

Vrácení daně z dohod o provedení práce je jednodušší

Pro vrácení srážkové daně je nutno podat daňové přiznání více